இளம் பெண்ணை Camera முன்னே அடிக்க பாய்ந்த காதலன்! கோபத்தின் உச்சியில் கிழித்த Lakshmy Ramakrishnan!


Lakshmy Ramakrishnan! Tamil debate talk show. ‘School படிக்கும் போதே அவன்கூட தப்பான உறவு-ல’ இளம் பெண்ணின் குமுறல்! Lakshmy Ramakrishnan-ன் தீர்வு?